Paralel Class

ISoNH 2017 Paralel Seminar Class

The ISoNH 2017 Schedule

No.  Events Time Venue
1. Registration 07.30-09.00 Lila Sanggraha (Green Room)
2. Opening Ceremony 09.00-09.01 Natya Mandala
3. National Anthem “Indonesia Raya” 09.01-09.10 Natya Mandala
4.  Welcome Dance “Selat Segara”  09.10-09.30  Natya Mandala
 5.

 Welcome Remarks from Head of Steering Committee:

Dr. Anak Agung Gede Rai Remawa

 09.30-09.38  Natya Mandala
 6.

Welcome Remarks from Council Committee  of Nusantara Heritage:

Prof. Dr. Tjetjep Rohendi Rohidi, MA

09.38-09.46 Natya Mandala
 7. 

 Welcoming Speech (Rector of ISI Denpasar):

Prof. Dr. I Gede Arya Sugiartha, M.Hum

09.46-10.20   Natya Mandala
 8  Keynote Speaker 1: Prof. Dr. Setiawan Sabana, MFA  10.20-10.35  Natya Mandala
 9.  Keynote Speaker 2: Dr. Diane Butler  10.35-10.50   Natya Mandala
10. Keynote Speaker 3: Dr. Jean Couteau  10.50-11.05   Natya Mandala
 11.  Keynote Speaker 4: Prof. Dr. I Wayan Rai S, MA  11.05-11.20  Natya Mandala
 12.   Keynote Speaker 5: Prof. Madya. Dr. Abdul Halim Husain  11.20-11.35  Natya Mandala
13. Keynote Speaker 5: Prof. Yamaguchi Shinobu, Ph. D  11.35-11.50  Natya Mandala
 14.  Closing  11.50-11.20   Natya Mandala
 15.   LUNCH  12.00-12.45  Natya Mandala
 16.  Participants led to Citta Kelangen Building, preparation to paralel Seminar  12.45-13.00  Campus Pathway
 17.  PARALEL SEMINAR  13.00-17.00  Citta Kelangen
18 Class A: Performing Arts 13.00-17.00  Citta Kelangen
19. Class B: Visual Arts & Design  13.00-17.00  Citta Kelangen
 20.  Class C: Visual Arts & Design  13.00-17.00  Citta Kelangen
 21.  Class D: Visual Arts & Design  13.00-17.00  Citta Kelangen
 22. Class E: Culture & Literature  13.00-17.00  Citta Kelangen
 23. Class F: Culture & Literature  13.00-17.00  Citta Kelangen
24. Closing Ceremony 17.30-18.00 Natya Mandala

MAP of ISI Denpasar

CLASS A: PERFORMING ARTS

REG. PARTICIPANT MODERATOR
SESSION 1: 13.00-14.00
PA1 Y. Sumandiyo Hadi (ISI Yogyakarta)

 

 

Prof. Dr. I Wayan Dibia, SST, MA

PA16 Naimah Musa @ Zakaria (UPSI)
PA9 Muhammad Zaffwan Idris (UPSI)
PA4 Trubus Semiaji (UNS-Surakarta)
PA5 Agus Muriawan Putra (UNUD)
SESSION 2: 14.00-15.00
PA6 Ni Made Ruastiti (ISIDps)  Dr. I Kadek Suartaya, M.Si
PA14 Ranti Rachmawanti (STiMB)
PA8 Sri Rachmayanti (ITB)
PA3 I Gde Made Indra Sadguna (ISI Dps)
PA10 Norsimaa Mustaffa (UPSI)
SESSION 3: 15.00-16.00
PA11 Sawitri ((UNS-Surakarta) Prof. Dr. I Wayan Dibia, SST, MA
 PA12  Endang Widyastuti ((UNS-Surakarta)
 PA13  Diaspora Markus Tualaka (UNUD)
 PA7  I Komang Sudirga (ISIDps)
 PA18  Ni Lush Sustiawati (ISIDps)
   SESSION 4: 16.00-17.00
 PA2  I Gusti Ayu Srinatih (ISIDps)     Dr. I Kadek Suartaya, M.Si
 PA17  Ida Ayu Wimba Ruspawati (ISIDps)
 PA15  Ida Ayu Trisnawati (ISIDps)
 PA19  I Nyoman Cerita (ISIDps)
CLOSING

CLASS B: VISUAL ART AND DESIGN

REG PARTICIPANT MODERATOR
SESSION 1: 13.00-14.00
VA4 Bani Sudardi (UNS Surakarta)

 

 

Dr. Drs. I Gusti Ngurah Ardana, M. Erg

VA2 Karkono (UNS Surakarta)
VA3 Made Vairagya Yogantari (STD Bali)
VA1 Nanang Yulianto (UNS Surakarta)
VA5 Taufan Hidayatullah (ITB)
SESSION 2: 14.00-15.00
VA6 Sunarmi (UNS Surakarta) Dr. Cok Istri Ratna Cora, S.Sn, M. Si
    
VA7 Bramantijo (STKW Surabaya)
 VA8 Ning Yuliastuti  (UNS Surakarta)
 VA9  Iwan Purnama (STT Cirebon)
 VA10  Ni Made Yudantini (UNUD)
   SESSION 3: 15.00-16.00
 VA11  Zolkipli Hj. Abdullah (UPSI) Dr. Drs. I Gusti Ngurah Ardana, M. Erg     
 VA12  Haslinaz Binti Hanapi (UPSI)
 VA13  Lucky Wijayanti (IKJ)
 VA14  Rachmi Kumala Widyasari (ITB)
 VA15  RA. Diah Resita I, KJ (BINUS)
     SESSION 4: 16.00-17.00
 VA16  Lintang Widyokusumo (ITB) Dr. Cok Istri Ratna Cora, S.Sn, M. Si
 VA17  Slamet Supriyadi (UNS Surakarta)
 VA18  I Wayan Mudra (ISIDps)
 VA19  Ryan Sheehan N (UNIKA Soegijapranata)
 VA20  Kalih Trumansyahjaya (UN Gorontalo)
CLOSING

CLASS C: VISUAL ART AND DESIGN

REG PARTICIPANT MODERATOR
SESSION 1: 13.00-14.00
VA21 Nanang Rizali (UNS Surakarta) Dr. I Wayan (Kun) Adnyana, M.Sn
VA22 Adnan Jusoh (UPSI)
VA23 Ariesa Pandanwangi (UK Maranatha)
VA24 Arleti M. Apin (ITHB)
VA25 Chan Yi Chee (UPSI)
SESSION 2:  14.00-15.00
VA26 Ernawati (UN Gorontalo) I Wayan Karja, MFA
VA27 Harry Nuriman (ITB)
VA28 Kiki Rizky Soetisna Putri (ITB)
VA29 Mita Purbasari Wahidiyat (BINUS)
VA30 Ni Luh Desi In Diana Sari (ISI Dps)
SESSION 3:  15.00-16.00
 VA31  Nuning Y Damayanti (ITB)      Dr. I Wayan (Kun) Adnyana, M.Sn
 VA37  Rachmita Maun Harahap (ITB)
 VA38  Ratna Cahaya Rina (ITB)
 VA39  Ronald M.P. Kolibu (ITB)
 VA40  Suyin Pramono (ITB)
   SESSION 4:  16.00-17.00
 VA36  Zulpaimin bin Hamid (UPSI)      I Wayan Karja, MFA
 VA37  Putu Satria Udyana (STIKI)
 VA38  Hasdiana (UN Gorontalo)
 VA39  I Made Jayadi Waisnawa (ISIDps)
 VA40  Husen Hendriyana (ISBI Bandung)
CLOSING

CLASS D: VISUAL ART AND DESIGN

REG PARTICIPANT MODERATOR
SESSION 1: 13.00-14.00
VAD41 Toddy Hendrawan Y (ISI Dps)  

I Wayan Sujana, M.Sn

 

VAD42 I Gede Mugi Raharja (ISI Dps)
VAD43 Nafishah Md Noor (UPSI)
VAD44 I Wayan Swandi (ISI Dps)
VAD45 I Wayan Suardana (ISI Dps)
SESSION 2:  14.00-15.00
VAD46 Ni Kadek Karuni (ISI Dps) Dr. Ni Ketut Dewi Yulianti, SS, M.Hum
    
VAD47 Shigemi Sakakibara (ISI Dps)
VAD48 Fairus Ahmad Yusof (UPSI)
VAD49 Dicky Sumarsono (UNS Surakarta)
VAD50 Ananthan a/l Nagu (UPSI)
SESSION 3:  15.00-16.00
 VAD51  Tyar Ratuannisa (ITB)  I Wayan Sujana, M.Sn
VAD52 Sri Wahyuning Septarina (UBM)
VAd53 Carina Tjandradipura (UK Maranatha)
VAD54 Nurul Syahida Mat Hussin (UMK)
VAD55 Sandy Rismantojo (UK Maranatha)
     SESSION 4:  16.00-17.00
 VAD56 Enrico (Un. Ciputra)    Dr. Ni Ketut Dewi Yulianti, SS, M.Hum
    
 VAD57  Soelistyowati (Un. Ciputra)
 VAD58  Hanisa Binti Hj. Hassan (UMK)
VAD59 Fabio R Toreh (Un. Ciputra)
CLOSING

CLASS E: CULTURE & LITERATURE

REG PARTICIPANT MODERATOR
SESSION 1: 13.00-14.00
C20 Sutarjo (UNS Surakarta) Dr. I Gusti Ngurah Seramasara, M.Si
C2 Asep Yusup Hudayat (UNPAD)
C3 Ati Suryati (UPI Bandung)
C4 Nanik Herawati (Unwidha Klaten)
C1 Agus Suherman Suryadimulya (UNPAD)
SESSION 2:  14.00-15.00
C7 A.A. Kade Sri Yudari (UNHI)

Prof. Dr. I Nyoman Sedana, MA

   

C8 Afiliasi Ilafi (UNS Surakarta)
C9 Aweng Eh Rak (UMK)
C10 Betty Gama (UNS Surakarta)
C11 Desak Putu Eka Pratiwi (STIBA)
SESSION 3:  15.00-16.00
 C12  Djarlis Gunawan (UNPAD) Dr. I Gusti Ngurah Seramasara, M.Si 
C13 Dwi Sulistyorini (UNS Surakarta)
C14 I Made Adhi Pratama (UNUD)
C15 Kadek Eva Krishna Adnyani (Undhiksa)
C16 Murtini (UNS Surakarta)
 SESSION 4:  16.00-17.00
 C17  Putut Suharso (UNS Surakarta)  Prof. Dr. I Nyoman Sedana, MA
 C18 Sri Hargiyanti (UPI Bandung)
 C19 Supana (UNS Surakarta)
 C5 George Mentansan (Un. Papua)
C21 Wan Juria Emeih Binti Wahed (UPSI)
CLOSING 

CLASS F: CULTURE & LITERATURE

REG PARTICIPANT MODERATOR
SESSION 1: 13.00-14.00
L1 Yafed Syufi (Un. Papua Manokwari) Dr. I Ketut Muka, M.Si
L2 Made Susini (UNWAR)
L3 Anne Meir Siregar (UNPAD)
L4 Ida Ayu Iran Adhiti (IKIP PGRI Bali)
L5 Dean Raiyasmi (UNPAD)
SESSION 2:  14.00-15.00
L6 I Gusti Ngurah Parthama (UNUD) Dr. I Komang Sudirga, M.Hum
 
L7 Elly Sutawikara (UNPAD)
L8 I Komang Sumaryana Putra (UNUD)
C22 Ni Wayan Karmini (UNHI)
C29 Siti Norhayati Binti Shamsudin (UMK)
SESSION 3:  15.00-16.00
 C30  Derinta Entas (STP Sahid Jakarta)         Dr. I Ketut Muka, M.Si
 C25  Santhi A/P Letchumanan (UPSI)
 C27  Rosaria Mita Amalia (UNPAD)
 C28  Riza Lupi Ardiati (UNPAD)
C26 Vanesia Amelia Sebayang (USU)
 SESSION 4:  16.00-17.00
 C23  Ni Kadek Dwiyani (ISI Dps)   Dr. I Komang Sudirga, M.Hum
 C23  Kankan Kasmana (ITB)
CLOSING